WIZA

AKTU NORMATYWNEGO / ODPISU ORZECZENIA

Kieruję do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego następujący akt prawny

Numer aktu: XXI/123/10
Data aktu: 2010-02-23
Tytuł aktu: w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży bezprzetargowej lokali mieszkalnych będących własnością Gminy Dubeninki
Organ wydający: Rada Gminy Dubeninki
Wiza udzielona przez:
Imię i nazwisko: Mariola Porczyńska
Stanowisko służbowe: starszy inspektor wojewódzki
Data udzielenia wizy: 2010-03-26