WIZA AKTU PRAWNEGO KIEROWANEGO DO OGŁOSZENIA

Kieruję do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego następujący akt prawny

Forma aktu: Rozporządzenie
Numer aktu: 3
Data aktu: 2012-08-10
Organ wydający: Wojewoda Warmińsko - Mazurski
Tytuł: zmieniające rozporządzenie w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących w pasie drogi granicznej i strefie nadgranicznej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego
Data udzielenia wizy: 2012-08-16
Wiza udzielona przez: starszy inspektor wojewódzki
Mariola Porczyńska