WIZA AKTU PRAWNEGO KIEROWANEGO DO OGŁOSZENIA

Kieruję do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego następujący akt prawny

Forma aktu: Uchwała
Numer aktu: XII/111/12
Data aktu: 2012-08-29
Organ wydający: Rada Gminy Wilczęta
Tytuł: w sprawie uchwalenia regulaminów określających zasady korzystania z ogólnodostępnych placów zabaw będących własnością Gminy Wilczęta.
Data udzielenia wizy: 2012-10-10
Wiza udzielona przez: starszy inspektor wojewódzki
Mariola Porczyńska