WIZA AKTU PRAWNEGO KIEROWANEGO DO OGŁOSZENIA

Kieruję do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego następujący akt prawny

Forma aktu: Uchwała
Numer aktu: XXXII/277/14
Data aktu: 2014-01-24
Organ wydający: Rada Gminy Dąbrówno
Tytuł: w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywianiana lata 2014 - 2020”.
Data udzielenia wizy: 2014-01-31
Wiza udzielona przez: starszy inspektor wojewódzki
Mariola Porczyńska