WIZA AKTU PRAWNEGO KIEROWANEGO DO OGŁOSZENIA

Kieruję do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego następujący akt prawny

Forma aktu: Uchwała
Numer aktu: LV/232/2014
Data aktu: 2014-01-18
Organ wydający: Rada Gminy Wydminy
Tytuł: w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
Data udzielenia wizy: 2014-01-31
Wiza udzielona przez: starszy inspektor wojewódzki
Mariola Porczyńska