WIZA AKTU PRAWNEGO KIEROWANEGO DO OGŁOSZENIA

Kieruję do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego następujący akt prawny

Forma aktu: Zarządzenie zastępcze
Numer aktu: PN.4131.369.2017
Data aktu: 2017-12-13
Organ wydający: Wojewoda Warmińsko - Mazurski
Tytuł: w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Olsztynie
Data udzielenia wizy: 2017-12-14
Wiza udzielona przez: starszy inspektor wojewódzki
Mariola Porczyńska