WIZA AKTU PRAWNEGO KIEROWANEGO DO OGŁOSZENIA

Kieruję do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego następujący akt prawny

Forma aktu: Zarządzenie zastępcze
Numer aktu: PN.4131.409.2017
Data aktu: 2017-12-22
Organ wydający: Wojewoda Warmińsko - Mazurski
Tytuł: w sprawie zmiany zarządzenia zastępczego z dnia 13 grudnia 2017 roku nr PN.4131.371.2017
Data udzielenia wizy: 2017-12-28
Wiza udzielona przez: starszy inspektor wojewódzki
Mariola Porczyńska